5-6 տարեկան

5-6 տարեկան երեխաների համար մեր ծրագիրը ներառում է.

• Խոսքի հղկում, բառապաշարի ընդլանում , մտածողության, հիշողության,ուշադրության մեծացում,
• Բացահայտումների նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում,
• Հանրության առաջ ելույթների(public speaking skills) հմտությունների զարգացում,
• Շարժական խաղեր՝ մարմնամարզություն և երաժշտություն(զարգացնում ենք մանր և խոշոր մոտորիկան, մատիկային գիմնաստիկա, պարում ենք և երաժշտական գործիքները փորձարկում)
• Հայկական մշակույթի առանձնահատկություններին ծանոթացում,
• Տարրական մաթեմատիկա ,
• Տառեր և կարդալու հմտությունների ձևավորում,
• Շրջակա միջավայրի և էկոլոգիայի վերաբերյալ տարրական գիտելիքներ,
• Սովորում ենք տրամաբանել,
• Պարային, սպորտային խաղեր,
• Էսթետիկ զարգացման կատարելագործում (ծանոթանում ենք նկարչական տեխնիկային, ծեփում, ապլիկացիաներ պատրաստում, զբաղվում ենք թղթապլաստիկայով)
• Ծանոթանում են աշխարհագրության և շրջակա միջավայրի հետ, ճամփորդում են տարբեր երկրներով և աշխարհամասերով: 
• Ուսումնասիրում են բնության առանձին երևույթները, տարբեր տեղաբնիկներին, նրանց մշակույթը և ավանդույթները: 
• Երեխաների մոտ զարգանում են շփման հմտությունները՝ երեխաները սովորում են աշխատել խմբերում: 
• Դպրոցի նախապատրաստման խմբակ.
- Այս տարիքի երեխաների համար գործում են խմբակներ անհատական մոտեցմամբ՝ խորացված նկարչություն, նկարչական տաղանդների բացահայտման և տեխնիկաների յուրացման ուղղությամբ,
- Օտար լեզուների խմբակ՝ անգլերեն լեզու, ռուսաց լեզու, ֆրանսերեն: