2-3 տարեկան

2-3 Տարեկան երեխաների համար մեր ծրագիրը ներառում է.
  • Խոսքի զարգացում,
  • Էլեմենտար մաթեմատիկական կարողությունների ձևավորում,
  • Օտար լեզուներին ծանոթացում,
  • Վերլուծական մտածողության մեխանիզմների ձևավորում,
  • Ուշադրության, հիշողության, մտածողության, շոշափողական ընկալման և շրջապատում կողմնորոշվելու հմտությունների, մանր և խոշոր մկանախմբերի(մոտորիկա) զարգացում
  • Շրջակա միջավայրին ծանոթացում,
  • կառուցողական գործունակության ձևավորում,
  • ֆիզիկական, երաժշտական, ստեղծագործական և էսթետիկ զարգացում,
  • Երաժշտառիթմիկա,
  • Սենսորային զարգացում